Gear

Elite O3one


22 May 2009 at 15:47

RSP Bodyline Cold and Wet Oil


22 May 2009 at 15:45

Vulkan Pre-Sport


22 May 2009 at 15:44

Perskindol Active Gel


22 May 2009 at 15:42

Nathan HPL 020


22 May 2009 at 12:20

Maru Kaleidoscope Splish Back


22 May 2009 at 11:27

Aqua Sphere Purday Sport


22 May 2009 at 11:22

Tyr Hurricane Dimaxback


22 May 2009 at 11:20

Zoggs Boomerang Back Elite Ultex


22 May 2009 at 11:19

Nike EWB1940


22 May 2009 at 11:14

Tyr Tri-Colour H-Back


22 May 2009 at 11:12

Speedo Endurance Pulseback


22 May 2009 at 11:10

Zoggs Myal Up Sonic Back


22 May 2009 at 11:07

Spiuk Evolution 2


22 May 2009 at 10:50